Martin Kovanda
kovanda.physics (at) gmail.com
Last modified: May 10 2022 11:09:28.
Welcome to my personal webpages.
Education
2020 ...
Ing. study - Applied Mathematical Stochastic Methods
Czech Technical University in Prague
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Master's Thesis: [EN] Signal Event List Generation Using Neural Networks
2017 - 2020
Bc. study - Applied Mathematical Stochastic Methods
Czech Technical University in Prague
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Bachelor Project: [CZ] Recognition of ultrasonic signals using convolutional neural networks
Final exams: Calculus and Linear Algebra, Fundamentals of Mathematical Statistics
2009 - 2017
Grammar school
Gymnázium Žďár nad Sázavou
Final exams: English, Czech, Mathematics, Physics
Mathematics+ exam
Employment
2021 ...
Data analyst
Dateio s.r.o.
Analyzing bank card transactions.
2020 ...
IT developer
FlowerChecker s.r.o.
Using machine learning methods for plant disease recognition.
2020 ...
Student - Data analyst
The Czech Academy of Sciences
Institute of Thermomechanics
Department D4 - Impact and Waves in Solids
Vítejte na mých osobních stránkách.
Vzdělání
2020 ...
Ing. studium - Aplikované matematicko-stochastické metody
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Diplomová práce: [EN] Generování seznamu událostí v signálu pomocí neuronových sítí
2017 - 2020
Bc. studium - Aplikované matematicko-stochastické metody
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Bakalářská práce: [CZ] Rozpoznávání ultrazvukových signálů pomocí konvolučních neuronových sítí
Státní závěrečná zkouška: Matematická analýza a lineární algebra, Základy matematické statistiky
2009 - 2017
Střední škola
Gymnázium Žďár nad Sázavou
Maturitní zkouška z anglického jazyka, českého jazyka, matematiky, fyziky
Zkouška z matematiky+
Zaměstnání
2021 ...
Datový analytik
Dateio s.r.o.
Analýza karetních transakcí.
2020 ...
IT developer
FlowerChecker s.r.o.
Použití metod strojového učení pro rozpoznávání nemocí rostlin.
2020 ...
Student - Analytik dat
Akademie věd České republiky
Ústav termomechaniky
Oddělení D4 - Rázy a vlny v tělesech